Хидроизолация
ProductNameDescription
Хидроизолационна мембрана без минерална посипка
Category:   
Хидроизолация

Хидроизолоционна мембрана на битумна основа със стъкловата и полиестер.

Параметри: без минерална посипка 2- 5мм

Хидроизолационна мембрана с минерална посипка
Category:   
Хидроизолация

Хидроизолоционна мембрана на битумна основа със стъкловата и полиестер.

Параметри: с Минерална посипка 3,5мм - 5,5кг/м2